Skip to main content
Zorgverlening

Chronische zorg

Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om u goed te behandelen en complicaties te voorkomen. Een goede begeleiding van mensen met een chronische ziekte, verhoogt de kwaliteit van leven en hun zelfstandigheid. Essentieel hierbij is het krijgen van goede en gerichte voorlichting.

De huisarts werkt samen met de Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) bij het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen zoals:

  • diabetes (suikerziekte);
  • hart- en vaatziekten (of een risico daarop);
  • longziekten (astma en COPD).

Ook speelt de POH-S een belangrijke rol bij het begeleiden en opsporen van kwetsbare ouderen. Het streven hierbij is om in een vroeg stadium dreigende problemen te herkennen en preventieve maatregelen te nemen.

De POH-S werkt altijd onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de huisarts. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap en de regionale zorgprogramma’s zijn hierbij leidend.

Afspraak makenMijngezondheid.net