Skip to main content

Ons team

Samen met u en ons team naar de best passende zorg op elk moment in het leven, van zelfzorgadviezen, tot behandeling tot begeleiding in de laatste levensfase. We willen komen tot een sterke en betrouwbare huisartsenzorg, rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen binnen de praktijk, maar ook binnen de zorg in de komende jaren. Het verlenen van gepaste en passende zorg op de juiste plaats, en de juiste tijd, gebruik makend van de juiste middelen die binnen en buiten de praktijk ter beschikking staan onder supervisie van en samenwerkend met de regiehouder (praktijkhouder).

 • Huisartsenzorg is generalistische, persoonsgerichte en continue zorg.
 • Generalistisch betekent dat de huisarts openstaat voor alle mogelijke klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid van alle mensen van jong tot oud. De huisarts beschikt over de kennis en vaardigheid om deze goed in te schatten en op grond daarvan zelf te handelen, te adviseren of te verwijzen. Hierbij houdt hij/zij onder meer rekening met het natuurlijk verloop van ziekten.
 • De voornaamste taken van de huisarts zijn het spreken en diagnosticeren van patiënten, het voorschrijven van medicijnen en het eventueel doorverwijzen naar specialisten.
 • De huisarts werkt samen met andere zorgverleners en zorgt door de regierol voor samenhang binnen de praktijk.

Huisarts

Huisarts Sandra Kievit

Sandra Kievit

Doktersassistentes

De assistentes zijn gediplomeerde praktijkassistentes. Dit betekent dat u bij hen terecht kunt voor diverse medische handelingen. Brigitte en Sanne verrichten deze handelingen zelfstandig, te weten;

 • oren uitspuiten
 • het meten van de bloeddruk
 • urine onderzoek
 • zwangerschapstest
 • glucose controle
 • wratten aanstippen
 • uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • hechtingen verwijderen
 • injecties (bijvoorbeeld tetanus en vitamine B12)
 • rust ECG (hartfilmpje)
 • niet-complexe wondverzorging
 • verstrekken van algemene informatie en zelfzorgadviezen

Daniela Mulder start vanaf 14 mei als tijdelijke doktersassistente. Zij neemt de werkzaamheden van Sanne over tijdens haar zwangerschapsverlof.

Doktersassistente in opleiding

Huisartsenpraktijk Kievit en Co leidt in samenwerking met AndereStart doktersassistentes op.

 • In de komende jaren is er behoefte aan veel nieuwe doktersassistentes, zodat het beroep in stand blijft en wij aan uw zorgvraag en verwachtingen kunnen blijven voldoen. MBO-opleidingen en opleidingen tot doktersassistent kunnen niet voldoende stageplaatsen vinden voor hun studenten. Zonder uw medewerking lukt het ons helaas niet om deze collega’s goed op te leiden. Wij danken u voor uw begrip en medewerking bij hun opleiding.

Ondersteunend personeel

Een huisartsenpraktijk bestaat uit een groot team met verschillende disciplines.

Praktijkondersteuning

Vanaf 3 juni komt Claudia van de Moosdijk ons team versterken. Zij helpt ons bij de chronische zorg voor diabetes, hart- en vaatziekten, longproblematiek en ouderenzorg.

 

Irene Boermans gaat ons vanaf 23 juli ondersteunen bij psychische klachten. Dit kan al bij onzekerheden zijn, stemmingsklachten, eenzaamheid etc.

 

Stefan is onze ICT specialist.