Skip to main content

Spoed

Spoedgevallen

Bel 112 bij acute levensbedreigende situaties.

Het telefoonnummer voor overige spoedgevallen is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur direct te bereiken op het praktijknummer: 0499-750700 praktijk (optie 1).

Deze spoedoptie (optie 1) is uitsluitend bestemd voor klachten of situaties waarbij onmiddellijke actie nodig is. Dit is niet bedoeld voor een herhaalrecept van medicatie, ook niet als u de medicatie vandaag nog nodig heeft.

Avond, nacht en weekend

Bel 112 bij acute levensbedreigende situaties.

Buiten openingstijden en op feestdagen kunt u zich wenden tot de huisartsen spoedpost Eindhoven. U kunt hier uitsluitend terecht bij spoedgevallen die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Bel telefoonnummer: 088 876 5151

Op de spoedpost kunt u terecht voor spoedeisende huisartsenzorg. U hoeft niet te bellen:

  • voor hinderlijke kwalen waarmee u op het gewone spreekuur van uw huisarts terecht kunt
  • omdat u overdag geen gelegenheid heeft om naar uw huisarts te gaan
  • omdat u merkt dat u medicijnen tekort komt
  • met klachten over uw gebit. Hiervoor moet u contact opnemen met de dienstdoende tandarts

U dient voordat u de centrale huisartsenpost bezoekt altijd eerst te bellen.
Spoedpost Eindhoven
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
https://huisartsenpostenoostbrabant.nl

Kosten bij spoed tijdens ANW

Een noodzakelijk bezoek aan de huisartsenpost is gratis. Een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis vindt plaats in een ziekenhuis. Voor deze zorg geldt wel het verplichte eigen risico. Heeft u uw eigen risico nog niet (helemaal) gebruikt? Dan betaalt u zelf (een gedeelte van) de rekening.