Skip to main content

Zorgverlening

Afspraak maken

Via mijngezondheid.net is het mogelijk om online een afspraak in te plannen. Hierbij vragen wij ook om een korte reden van de afspraak in te vullen. Mochten wij zien dat de tijd niet passend is, of de gekozen zorgverlener niet passend is, kan het zijn dat wij de afspraak aanpassen. Bijvoorbeeld het aanstippen van wratten of oren uitspuiten wordt door de assistent gedaan. Of wij schatten in dat voor uw hulpvraag  meer tijd nodig is, dan de tijd die gepland staat.

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, kan u contact opnemen met de assistente.

Wilt u op dezelfde dag nog gezien worden, is het wenselijk om zo vroeg mogelijk op de dag te bellen.

Rekening houdend met wachttijden en uw privacy bij het uitvragen van vertrouwelijke informatie, is het helaas niet mogelijk om afspraken aan de balie te maken.

De doktersassistente vraagt u naar de reden van uw komst. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De doktersassistente is, net als de huisarts, uiteraard verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Mijngezondheid.net

Spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

Indien u contact opneemt met de praktijk zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.

Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid, de tijdsduur voor afhandeling van uw eventuele klachten en door wie u het beste geholpen kunt worden. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
De spreekuren zijn op afspraak. Voor een consult (afspraak) reserveren wij tijd. Deze tijd is bedoeld voor één vraag. Als u meer klachten of vragen hebt, vragen wij u dit aan de assistente kenbaar te maken.

Als het medisch noodzakelijk is, wordt er altijd ruimte op de dag van contact gemaakt. In andere gevallen hangt het van de agenda af of dit lukt. Wij vragen hiervoor uw begrip.