Skip to main content

Patienteninformatie

Dossier inzien

MijnGezondheid.net (MGN) is een online omgeving waarmee u veilig, eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.
Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Wanneer u toegang heeft tot Mijngezondheid.net kunt u bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts teruglezen
  • de uitslagen van onderzoeken inzien
  • de lijst met uw medicijnen raadplegen
  • herhaalmedicatie aanvragen
  • gebruik maken van een e-consult

Mijn gezondheidnet
https://home.mijngezondheid.net